Program

Klára Sedlo in ARTERY

Přijměte srdečné pozvání na výstavu.

Klára Sedlo in ARTERY

Ku zpříjemnění pondělí Vás zveme do Artery. Chystáme tam od sedmi skromné posezení s Klárou Sedlo u kafe a vínka. A i když jsou prozatím vystaveny jen dva obrazy, tak ve vztahu k atmosféře tamního prostředí je na co se dívat!

7. 8. 2017 – nespecifikováno
OPENING: 7. 8. od 19:00

odkaz na událost

Gorazdova 9, Praha 2

ATRIBUT

Přijměte srdečné pozvání na výstavu.

ATRIBUT
Petr Bardaševský / Kateřina Čápová / Lenka Falušiová / Tomáš Honz / Ivana Mrázková / Klára Sedlo / Leoš Suchan / Karolína Šulcová

15. 8. 2017 – 15. 9. 2017
OPENING: 15. 8. od 19:00

odkaz na událost

Hybernská 4, Praha 1

ATRIBUT

Ve slovníku spisovného jazyka českého slovo atribut znamená charakteristický znak, nezbytnou vlastnost, a tak jsou atributy součástí každé výstavy, díla i umělce. Z jednotlivých atributů selektujeme a na ty vybrané poukazujeme pomocí názvů, popisů apod. Když jsme na výstavě, atributy jsou to, co nás zajímá, podle čeho vědomě i nevědomě hodnotíme a rozlišujeme mezi díly i umělci. Přesto samotného slova atribut užíváme jen velmi zřídka.

Většinou si atributy vybavujeme pouze v ikonografickém použití, když je přiřazujeme ke svatým. Myslíme si, že se jedná o předměty, které si zasluhují obecně známé osobnosti, přičemž dané předměty vyjadřují ty nejdůležitější události / vlastnosti z jejich života. Těmito předpoklady se kolikrát vzdalujeme od původní definice. Zapomínáme, že umělci mohou mít atributů více a mohou se týkat pouze nějaké série jejich tvorby. Že autor nemusí nutně vstupovat do obecného povědomí a atributy nemusí být vyjádřeny jen pomocí předmětů, ale že se může jednat i o technické postupy, barevné škály, náměty atd. Dobrovolně se zříkáme širokého významu atributů a jejich důležitosti nejen pro umělce, ale i výtvarnou scénu.

Výstava ATRIBUT poukazuje na toto slovo samotné a jeho široký význam, a proto nám výstava, téměř neurčuje, na jaké atributy se máme zaměřit. Tato snaha o nezaujatost vůči atributům se projevuje v již samotném názvu a doprovází celou expozici, kde jsou např. oddáleny od děl i popisky, které by rovněž mohly být určujícím faktorem, na co konkrétního se má návštěvník v dílech soustředit. Stejně určující vliv může mít i přílišná medializace některých děl, kvůli které se až radikálně stupňuje naše očekávání některých atributů. Obzvlášť výrazné je to např. u Paula Kleeho, Alfonse Muchy, nebo Olbrama Zoubka, u jejichž děl kvůli propagaci jedněch atributů bohužel často zapomínáme na atributy jiné. Výstava ATRIBUT ale představuje osm umělců nastupující generace, a tak medializace není zdaleka taková. Právě to výrazně pomáhá naplnit koncept výstavy, pro který by se lepší příležitost hledala jen těžko.

Gallery Weekend Prague

Přijměte srdečné pozvání na přednáškový cyklus J°CEJKA GALLERY v rámci Gallery Weekend Prague.

Gallery Weekend Prague
Aurora Coriolis a Kvído / Mgr. Ivona Fikejzlová / Mgr. Sabrina Muchová / Klára Sedlo

26. 5. 2017 – 28. 5. 2017

PROGRAM:

Pátek – 26. 5. 17 – 18:00
Jak je důležité míti modela (pózování) – Aurora Coriolis a Kvído

Sobota – 27. 5. 17 – 16:00
Umění jako kritika společnosti (estetika) – Mgr. Sabrina Muchová

Neděle – 28. 5. 17 – 13:00
Proč by měl malíř umět malovat (malířství) – Klára Sedlo

Neděle – 28. 5. 17 – 16:00
Proč se nám to líbí? (sociologie) – Mgr. Ivona Fikejzlová

odkaz na událost

Nová Galerie, Balbínova 26, Praha 2

Art Prague Fair

Přijměte srdečné pozvání na výstavu.

J°CEJKA GALLERY na 16. ročníku ART PRAGUE FAIR
Kateřina Čápová / Tomáš Honz / Klára Sedlo / Karolína Šulcová

28. 2. 2017 – 5. 3. 2017
OPENING: 28. 2. od 11:00

odkaz na událost

Kafkův dům, nám. Franze Kafky 3, Praha 1